0905.553.445

THI CÔNG XỬ LÝ VẾT NỨT

Thông tin chi tiết

Gói thầu: Thi công xử lý vết nứt
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Vĩnh Hoàn
Địa chỉ: Đồng Tháp
Vai trò: Nhà thầu hoàn thiện sàn
Quy mô: 1.000m
Tiến độ dự án: Hoàn thành năm 2023

Công ty 688 thi công xử lý vết nứt tại Công trình Đồng Tháp

Hình ảnh thi công

Video thi công