0905.553.445

THI CÔNG TĂNG CỨNG SÀN LIQUID HARDNER NHÀ XƯỞNG CMM

Thông tin chi tiết

Gói thầu: Cải tạo và thi công tăng cứng sàn LIQUID HARDNER
Chủ đầu tư: Công ty Nano CMM
Địa chỉ: Bình Dương
Vai trò: Nhà thầu thi công sàn
Quy mô: 1.000 m2
Tiến độ dự án: Hoàn thành năm 2022

Hình ảnh thi công

Video thi công