0905.553.445

THI CÔNG SƠN KẺ VẠCH, SƠN CHỈ DẪN BÃI ĐẬU XE

Thông tin chi tiết

Gói thầu: Thi công sơn kẻ vạch, sơn chỉ dẫn bãi đậu xe
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Vĩnh Hoàn
Địa chỉ: Đồng Tháp
Vai trò: Nhà thầu hoàn thiện sàn
Quy mô: 1.000m
Tiến độ dự án: Hoàn thành năm 2023

Công ty 688 thi công sơn kẻ vạch, sơn chỉ dẫn bãi đậu xe.

Hình ảnh thi công

Video thi công