0905.553.445

THI CÔNG SÀN EPOXY GARAGE Ô TÔ

Thông tin chi tiết

Gói thầu: Thi công sàn Epoxy Garage ô tô
Chủ đầu tư: Công ty Thiện Auto
Địa chỉ: Thành phố Thủ Đức
Vai trò: Nhà thầu thi công sàn Epoxy
Quy mô: 200m2
Tiến độ dự án: Hoàn thành năm 2023

Hình ảnh thi công

Video thi công