0905.553.445

THI CÔNG CHỐNG THẤM MÁI TRƯỜNG HOA SEN

Thông tin chi tiết

Gói thầu: Thi công chống thấm mái
Chủ đầu tư: Trường THCS- THPT Hoa Sen
Địa chỉ: Thành phố Thủ Đức
Vai trò: Nhà thầu chống thấm
Quy mô: 500m2
Tiến độ dự án: Hoàn thành năm 2023

Công ty 688 thi công chống thấm mái lộ thiên cho sàn giả.

Hình ảnh thi công

Video thi công